Textes et médias

Articles de presse en polonais

Bazylejskie obrazki, miesięcznik « Więź », kwiecień 1997

Rozmowa z Rolfem Asalem, świeckim teologiem z Bazylei, miesięcznik « Więź », kwiecień 1997

Rozmowa z Januszem Makuchem, dyrektorem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, « Tygodnik Powszechny » nr 27 (2452), 7 lipca 1996

Impresje pielgrzyma. Ziemia Święta 1989, « Tygodnik Powszechny » nr 5 (2169), 3 lutego 1991

Rozmowa z Jerzym Kichlerem, Przewodniczącym Związku Żydowskich Gmin Wyznaniowych w Rzeczpospolitej, miesięcznik « W drodze », nr 3 (295) 1998

Rozmowa z profesorem Hansem Waldenfelsem SJ, miesięcznik « Więź », luty 1998

Articles de presse en allemand

Das Interviev mit Janusz Makuch, dem Direktor des Festivals der Juedischen Kultur in Krakau, « Israelitisches Wochenblatt », Zuerich, 21. Juni 1996

Das Gespraech mit Alicja Białecka, Mitarbeiterin des Staatsmuseums Auschwitz-Birkenau, « Israelitisches Wochenblatt », Zuerich, 27. Januar 1995

Emission de radio en allemand

« Mordechaj Gebirtig » audycja Franka Kempe wyemitowana w berlińskim radiu rbb 30.05.2012 r.