Sur nous

Życie w podwójnym rycie, « Gość Niedzielny », nr 4 rok LXXXVII, 31 stycznia 2010